Beleid verwerking gegevens

Deze website (kat-lijn.be) gebruikt geen cookies.


Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van deze website opgeslagen of bijgehouden.


Ingevulde vragenlijsten van kandidaat-adoptanten worden onmiddellijk gewist na het lezen.


Alleen de bij wet voorziene gegevens worden in een register bijgehouden. Dit gaat om de adressen van de vangplaatsen, en de naam en adres van de adoptanten. Deze gegevens blijven in België en worden nooit met derden gedeeld. Gedurende 30 dagen kan u toegang vragen tot uw eigen gegevens via een eenvoudige mail aan info@kat-lijn.be


Verbindingen met deze pagina gebeuren steeds met een beveiligde "https"-verbinding, zodat uw gegevens veilig zijn, ook op een openbaar netwerk.