U adopteert bij ons?

FIJN DAT JE OVERWEEGT OM BIJ ONS TE ADOPTEREN!


Wat mag je van ons verwachten?

Al onze kittentjes werden met heel veel liefde opgevangen. Het zijn stuk voor stuk sociale diertjes die het gewoon zijn om in een huiselijke sfeer tussen mensen te vertoeven.


Onze kittentjes krijgen eveneens de beste medische zorgen. Ze worden ontwormd en ontvlooid vanaf het moment dat ze in opvang komen. Onder het motto beter voorkomen dan genezen, worden ze minutieus opgevolgd en bij de minste twijfel contacteren we onze dierenarts. Vooraleer ze naar hun adoptanten vertrekken zijn ze gevaccineerd, gechipt en gecastreerd/gesteriliseerd. Eens ze 12 weken oud zijn, perfect gezond en voldoende gesocialiseerd, zijn ze klaar om naar hun nieuwe baasjes te vertrekken.


Kostprijs per kitten is 190 euro.We werken niet met wachtlijsten of reserveringen. Je vindt de adopteerbare katjes op

https://www.adopteereendier.be/dierenasielen/vlaams-brabant/kat-lijn-vzw

 en ook op onze facebook. Houd onze facebookpagina dus in het oog!


Zie je op facebook of op de website 

https://www.adopteereendier.be/dierenasielen/vlaams-brabant/kat-lijn-vzw 

kittentjes die je wenst te adopteren? Vul dan de online vragenlijst in die je vindt op https://kat-lijn.be/ter_adoptie/vragenlijst-adoptanten.html. Op basis van onze vragenlijst voor kandidaat-adoptanten gaan wij na of de kittentjes die je graag zou adopteren, de perfecte match voor jou zijn. Onze opvanggezinnen kennen het karaktertje en typische trekjes van hun opvangertjes en beoordelen graag in real life of je inderdaad die unieke klik met de diertjes hebt.


En wat wij van u verwachten:

In de eerste plaats dat je de kittentjes een warme thuis geeft, vertroetelt en onze adoptievoorwaarden hieronder naleeft. Wij van kat-lijn vzw zijn jou daarvoor eeuwig dankbaar.Onze adoptievoorwaarden


  1. De adoptant verbindt zich ertoe om de kat(ten) een goede en liefdevolle thuis te geven.  Hij/zij zal er alles aan doen om de kat(ten) goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en vers drinkwater. Tevens verbindt de adoptant zich ertoe om de kat(ten) jaarlijks te laten vaccineren en op regelmatige tijdstippen de kat(ten) te ontvlooien en ontwormen.


  1. De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van vzw kat-lijn.  De adoptiebijdrage omvat de sterilisatie/castratie, het plaatsen en registreren van een chip, ontvlooiingen en ontwormingen, 2 inentingen (tegen nies- en kattenziekte). Voor kittens wordt het aangeraden om een derde vaccin te zetten vóór de leeftijd van 16 weken.  De adoptant bepaalt zelf of dit derde vaccin gezet wordt en neemt de kosten hiervan voor zijn/haar rekening.


  1. vzw kat-lijn is niet aansprakelijk voor medische kosten of andere kosten die gemaakt worden na overdracht van de kat(ten) aan de adoptant.  Indien binnen de 10 dagen na adoptie van de kat(ten) medische problemen opduiken dient vzw kat-lijn hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden en zal er, in overleg met vzw kat-lijn en één van haar contractuele dierenartsen, een regeling voorgesteld worden.


  1. Indien, om welke reden ook, de adoptant niet meer in staat is om voor de kat(ten) te zorgen, dient er contact opgenomen te worden met vzw kat-lijn.  Vzw kat-lijn en de adoptant zoeken samen naar een oplossing die het meest geschikt is voor het welzijn van de kat(ten). Onder geen beding mag een adoptant zelf de kat(ten) doorgeven aan derden of aan een ander asiel. De betaalde adoptiebijdrage kan niet teruggevorderd worden.


  1. De adoptant belooft dat hij/zij vzw kat-lijn op de hoogte houdt van het wel en wee van de kat(ten).  1 maand na adoptie zal een medewerker van vzw kat-lijn zelf contact opnemen met de adoptant.  Indien er inbreuken worden vastgesteld, heeft vzw kat-lijn het recht de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.


  1. De adoptant verwittigt de vzw kat-lijn bij verandering van adres, e-mail of telefoonnummer.  De adoptant zal ook melding maken aan vzw kat-lijn bij verlies van de kat. Samen zullen we dan alle mogelijke middelen inzetten om de kat terug te vinden.


  1. Bovenal: bedankt dat je een kat(ten) de kans geeft op een warme thuis. Geniet van je adoptiekat(ten) en bij problemen of vragen kan je altijd telefonisch of per mail vzw kat-lijn bereiken.