Vragenlijst adoptanten

ADOPTIEVOORWAARDEN


(de vragenlijst "kandidaat adoptanten" staat onder deze voorwaarden)


De adoptant verklaart bij het ondertekenen van het adoptiecontract dat hij/zij akkoord gaat met de adoptievoorwaarden en deze te zullen naleven.


 • De adoptant verbindt zich ertoe om de kat(ten) een goede en liefdevolle thuis te geven.  Hij/zij zal er alles aan doen om de kat(ten) goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en vers drinkwater.

 • Tevens verbindt de adoptant zich ertoe om de kat(ten) jaarlijks te laten vaccineren en op regelmatige tijdstippen de kat(ten) te ontvlooien en ontwormen.

 • De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van vzw kat-lijn.  De adoptiebijdrage bedraagt 190 euro per katje en omvat de sterilisatie/castratie, het plaatsen en registreren van een chip, ontvlooiingen en ontwormingen, 2 inentingen waarvan minstens 1 inenting tegen leucose.
  Een herhalingsvaccin tegen leucose dient gezet te worden door de dierenarts van de adoptant op de voorgestelde datum die terug te vinden is in het dierenartsboekje.   De kosten van dit vaccin zijn voor rekening van de adoptant. Een bewijs van plaatsing van het vaccin dient voorgelegd te worden aan vzw kat-lijn d.m.v. een foto van het dierenartsboekje.

 • vzw kat-lijn is niet aansprakelijk voor medische kosten of andere kosten die gemaakt worden na overdracht van de kat(ten) aan de adoptant.  Indien binnen de 10 dagen na adoptie van de kat(ten) medische problemen opduiken dient vzw kat-lijn hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden en zal er, in overleg met vzw kat-lijn en één van haar contractuele dierenartsen, een regeling voorgesteld worden.

 • Indien, om welke reden ook, de adoptant niet meer in staat is om voor de kat(ten) te zorgen, dient er contact opgenomen te worden met vzw kat-lijn.  Vzw kat-lijn en de adoptant zoeken samen naar een oplossing die het meest geschikt is voor het welzijn van de kat(ten). Onder geen beding mag een adoptant zelf de kat(ten) doorgeven aan derden of aan een ander asiel. De betaalde adoptiebijdrage kan niet teruggevorderd worden.

 • De adoptant belooft dat hij/zij vzw kat-lijn op de hoogte houdt van het wel en wee van de kat(ten).  Indien er inbreuken worden vastgesteld, heeft vzw kat-lijn het recht de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.

 • De adoptant verwittigt de vzw kat-lijn bij verandering van adres, e-mail of telefoonnummer.  De adoptant zal ook melding maken aan vzw kat-lijn bij verlies van de kat. Samen zullen we dan alle mogelijke middelen inzetten om de kat terug te vinden.

 • Bovenal: bedankt dat je een kat(ten) de kans geeft op een warme thuis. Geniet van je adoptiekat(ten) en bij problemen of vragen kan je altijd telefonisch of per mail vzw kat-lijn bereiken.
Vragenlijst kandidaat adoptanten: 

                                                                                                       

Opgelet:  vragenlijsten die we NIET behandelen: 


 • vragenlijsten die slechts 1 katje vermelden van kittens die per 2 ter adoptie staan
 • vragenlijsten voor katjes die (nog) niet ter adoptie staan
 • onvolledig ingevulde vragenlijsten


Dergelijke vragenlijsten worden verwijderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Deze website (kat-lijn.be) gebruikt geen cookies.


Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van deze website opgeslagen of bijgehouden.


Ingevulde vragenlijsten van kandidaat-adoptanten worden onmiddellijk gewist na het lezen.


Alleen de bij wet voorziene gegevens worden in een register bijgehouden. Dit gaat om de adressen van de vangplaatsen, en de naam en adres van de adoptanten. Deze gegevens blijven in België en worden nooit met derden gedeeld. Gedurende 30 dagen kan u toegang vragen tot uw eigen gegevens via een eenvoudige mail aan 

info@kat-lijn.be


Verbindingen met deze pagina gebeuren steeds met een beveiligde "https"-verbinding, zodat uw gegevens veilig zijn, ook op een openbaar netwerk.